HOTLINE: 08 - 68 960 557

WEBSITE AAU ĐĂNG KÝ CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - BỘ CÔNG THƯƠNG

WEBSITE AAU ĐàĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG TẠI CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 31/8/2016, website http://thegioithuyluc.com.vn/ của công ty Cổ phần Thế giới Thủy lực AAU đã được Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công Thương duyệt hồ sơ đã thông báo với Bộ Công Thương.

WEBSITE AAU ĐĂNG KÝ CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - BỘ CÔNG THƯƠNG

Theo đó, toàn bộ thông tin công ty và thông tin website AAU đã đăng ký với Bộ Công Thương được hiển thị trên trang chủ của Cổng thông tin quản lý hoạt động Thương mại điện tử.

Quý khách có thể xem thông tin tại link: http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=26743 

AAU luôn luôn khẳng định thương hiệu và chấp hành mọi quy định của nhà nước trong kinh doanh Thương mại điện tử, tạo niềm tin tuyệt đối cho quý khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, AAU là đơn vị đầu tiên thực hiện đăng ký với Bộ Công Thương trong số rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh cùng sản phẩm.