HOTLINE: 08 - 68 960 557

Tra cứu

BẢNG TRA LỰC SIẾT BULONG 

Bảng tra cứu lực xiết

1N = 1,356 Kgf. 
Lưu ý: Lực siết này chỉ áp dụng đối với bu lông mới. Không áp dụng đối với bu lông đã 
sử dụng nhiều lần, bu lông đã qua xử lý nhiệt luyện. Hệ số ma sát khi không có dầu hoặc 
mỡ µ = 0,14. Dùng trong hệ thống bôi trơn với MoS2 (bu lông mạ kẽm) thì lực siết bu 
lông phải được giảm xuống 20%. 
Đây là thông số do nhà chế tạo FAM của nước Đức cung cấp, nếu có gì sai sót mong các 
BẠN điều chỉnh lại giúp.